Tag Archives: ลูกปัด

ความหมายของลูกปัด

ความหมายของลูกปัด

ความหมายของลูกปัด จากประวัติศาสตร์ทั่วโลกแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติ และสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น โดยเฉพาะในแถบเอเชียโบราณ เช่น ความเชื่อเรื่องการหว่านลูกปัดที่มีลักษณะเหมือนเมล็ดพืชไว้ใต้ดิน เพื่อให้พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์

ความหมายของลูกปัด ในยุคสมัยโบราณ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องรางของขลังและมักจะถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าลูกปัดคือค่าผ่านทางไปสู่โลกหลังความตาย เมื่อเจ้าของลูกปัดสิ้นลมหายใจ

ความหมายของลูกปัด

ในยุคต่อๆ มาที่เครื่องประดับจากลูกปัดเริ่มมีวิวัฒนาการ นั่นคือสามารถทำเป็นลูกปัดรูปทรงกลมได้จากวัสดุที่หลากหลาย ก็มีคำอธิบายความหมายทางจิตวิทยาของผู้ที่นิยมเครื่องประดับจากลูกปัดว่า ลูกปัดให้ความรู้สึกปลอดภัยเนื่องจากลักษณะทรงกลมมีความคล้ายลูกตา ทำให้มีความหมายเชื่อมโยงกับการมองเห็นและแสงสว่างนั่นเอง

ลูกปัดในสมัยโบราณ ถ้าเคยอ่านเจอสมัยเรียนประวัติศาสตร์ทั้งของไทยหรือต่างประเทศ จะพบข้อมูลที่ว่าสมัยก่อน ลูกปัดเคยใช้แลกเปลี่ยนแทนเงินในการค้าชายอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมีการกำหนดมูลค่าตามมาตรฐานแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับเงินในตลาดอย่างชัดเจน และก็ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ เพราะลูกปัดถือเป็นของมีค่าที่พกพาง่าย

และอีกหนึ่งความหมายของลูกปัดที่มีให้เห็นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ก็คือ ความหมายทางศาสนาในด้านการใช้ประกอบพิธีกรรม ซึ่งจะเห็นได้จากภาพนักบวชในประเทศแถบเอเชีย เช่น จีน ทิเบต ที่มีสร้อยลูกปัดทั้งสร้อยคอ สร้อยข้อมือ เป็นเหมือนเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่สวมใส่ติดตัวตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการใช้สวดมนต์บูชาด้วย

ลูกปัด ของทรงคุณค่า

ลูกปัด ของทรงคุณค่า

ลูกปัด เป็นวัตถุขนาดเล็กอย่างหนึ่ง โดยวัตถุดิบก็อาจจะเป็นไม้ หิน แร่ รวมไปถึงเขี้ยวหรือกระดูกของสัตว์ต่างๆ โดยนำมาขัดหรือฝนจนหล่อหลอมรูปทรงออกมาให้กลายเป็นลูกปัดอย่างที่เราเคยเห็นกันทุกวันนี้

โดยลูกปัดทุกเม็ดก็จะเจาะรูอยู่ตรงกลางเพื่อใช้ร้อยด้ายหรือเชือกเข้าไปให้สามารถร้อยบนข้อมือของผู้สวมใส่ได้อย่างง่าย ลูกปัดเป็นเครื่องประดับที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกจากทุกยุคทุกสมัย ถ้าเป็นในไทยที่นิยมก็จะเป็นลูกปัดทราวดี

ลูกปัดทราวดี เป็นลูกปัดที่แสดงความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสีของลูกปัดจะมีทั้งหมดถึง 19 สีแล้วแต่ละสีก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป โดยมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ครอบครองลูกปัดทราวดีทั้ง 19 สีครบครันจะทำให้ผู้นั้นไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่ลำบากและเจริญมั่งคั่งในชีวิต

ลูกปัด

คุณสามารถบูชาลูกปัดโบราณได้เช่นกันหากผู้ใดทำบุญอธิษฐานเป็นประจำอยู่แล้ว ก็จะทำให้ไม่ไร้ทรัพย์ หรือ จน และไม่ว่าลูกปัดทราวดีจะสีไหนหรือแบบไหนก็ควรเคารพสักการะด้วยธูปเทียนดอกไม้แล้วใส่บาตรกรวดน้ำให้ดว

วิญญาณของผู้ที่เป็นเจ้าของในสมัยโบราณเช่นกัน เพราะลูกปัดเหล่านี้ก็จะสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน ด้วยสิ่งที่นำมาบูชาก็ได้แก่

1.ธูป 5 ดอก

2.พวงมาลัยมะลิสด

3.น้ำสะอาด 1 แก้ว

โดยอธิษฐานลูกปัดและสิ่งที่เราใช้บูชาและความปรารถนาที่คุณคิดไว้ก็จะเป็นผลอีกทั้งการทำบุญตักบาตรทุกวันก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้น

สร้อยลูกปัด สิ่งเหนือกาลเวลา

สร้อยลูกปัด สิ่งเหนือกาลเวลา

สร้อยลูกปัด เป็นเครื่องประดับที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ และแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอยู่อย่างสม่ำเสมอ คนจำนวนมากก็นำหินลูกปัดทั้งหลายแหล่มาทำเป็นสร้อยเพื่อให้สะดวกแก่การใส่หรือครอบครอง คิดว่าในช่วงชีวิตของคนไทยหลายๆคนก็น่าจะเคยเป็นเจ้าของเครื่องประดับชิ้นนี้มาซักชิ้นนะคะ

ลูกปัดนั้นเป็นชื่อเรียกสิ่งที่มีลักษณะที่เป็นเม็ดมีรูอยู่ตรงกลางสำหรับใช้ร้อยด้ายเพื่อนำเป็นทำเป็นเครื่องประดับอย่างเช่นพวกสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือ สร้อยลูกปัดในสมัยโบราณที่ขุดพบได้นั้น ก็ทำมาจากวัสดุหลายชนิดอย่างเช่นลูกปัดหินลูกปัดที่มาจากกระดูกสัตว์เปลือกหอยเป็นต้น

สร้อยลูกปัด

สร้อยลูกปัดนั้นคนทั่วไปที่รู้จักก็คือเป็นเครื่องประดับที่มีสีสันที่สวยงาม แต่ในสมัยโบราณลูกปัดมีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องประดับแล้วยังเป็นเครื่องรางของขลังเป็นสิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรม และยังรวมไปถึงเคยใช้เป็นเหมือนเงินตราเป็นของสะสมเพื่อใช้แลกเปลี่ยนเงินอีกด้วย

ในสมัยโบราณถ้าใครได้ครอบครองลูกปัดเป็นจำนวนมากก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความมีอำนาจ อีกทั้งยังเป็นเครื่องแสดงฐานะชนชั้นทางสังคม ซึ่งก็แบ่งระดับจากความหายากและความสวยงามของลูกปัดชิ้นนั้นนั่นเอง

สร้อยลูกปัดที่เก่าแก่และเป็นที่ต้องการของนักสะสมส่วนใหญ่ในไทยนั้นก็คือสร้อยลูกปัดทราวดี และสร้อยลูกปัดสมัยอู่ทอง เพราะเชื่อกันว่าถ้าใครได้เป็นเจ้าของจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ รวมไม่ถึงการส่งเสริมในเรื่องบารมีลาภยศเงินทอง

ในปัจจุบันนั้นสร้อยลูกปัดก็ยังได้รับความนิยมอยู่เช่นกันแต่ส่วนใหญ่มักจะนำมาใส่เพื่อความสวยงามและการเสริมดวงเท่านั้นจึงทำให้แตกต่างจากสมัยก่อนบ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ดีถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้ครอบครองเครื่องประดับชิ้นนี้ก็ควรหาไว้สักชิ้นนะคะ

เครื่องประดับผม สิ่งงดงามบนผม

เครื่องประดับผม สิ่งงดงามบนผม

เครื่องประดับผม นั่นก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับชิ้นสำคัญของคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะ เพราะว่านอกจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้ว ทรงผมกับเครื่องประดับที่เข้ากันก็ช่วยจะทำให้คุณผู้หญิงดูดีมากยิ่งขึ้น

เครื่องประดับผมสำหรับคุณผู้หญิงแล้วก็ถือว่าเป็นแฟชั่นหรือเทรนด์อย่างหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบหลายราคา จึงทำให้คุณผู้หญิงมีเครื่องประดับที่เอาไว้คู่กับทรงผมหลากหลายรูปแบบ

อย่างเช่นที่คาดผม ก็นับเป็นอีกเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนก็น่าจะใช้กันแทบทุกคนจนไม่เหมือนมันเครื่องประดับไปแล้ว แต่จริงๆแล้วมันก็ใช้เพื่อตกแต่งทรงผมได้หลากหลายรูปแบบ อย่างเช่นถ้าเกิดที่คาดผมอาจจะประดับด้วยไข่มุกหรือลูกปัด ก็จะทำให้ทรงผมของคุณดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

เครื่องประดับผม

ปิ่นปักผม ก็ไม่ได้เครื่องประดับอีกประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบหลายราคา มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แล้วถ้าเป็นของโบราณก็จะมีราคาสูง คุณผู้หญิงที่ชอบรวบผมก็มักจะชอบใช้ปิ่นปักผมเป็นเครื่องประดับ เพราะนอกจากจะช่วยทำให้ทรงผมอยู่ทรงแล้วยังเป็นเครื่องประดับที่สร้างความน่าสนใจได้ไม่น้อยเพราะมันจะดูโดดเด่นบนทรงผมของคุณเป็นอย่างมาก

อีกอย่างหนึ่งก็คือกิ๊บติดผม เป็นเครื่องประดับตกแต่งทรงผมที่ไม่ว่าคุณผู้หญิงจะผมสั้นหรือผมยาว ก็สามารถนำไปตกแต่งให้ทรงผมของคุณดูดียิ่งขึ้นได้ตามความต้องการ ถ้าเกิดคุณไปงานกลางคืนก็จะเลือกกิ๊บติดผมที่มีสีเรียบๆแต่มีความแวววาวแทน ก็จะช่วยเสริมให้คุณดูเรียบหรูดูดียิ่งขึ้น

มีอีกอย่างนึงที่ควบคู่กับกิ๊บติดผมก็คือหวีสับแบบแฟชั่นที่สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาจะแต่งหรือทำผมด้วย จึงไม่แปลกที่กิ๊บติดผมก็เป็นอีกหนึ่งในเครื่องประดับที่เอาไว้จัดแต่งทรงผมให้คุณดูดียิ่งขึ้นและราคาไม่แพงอีกด้วยค่ะ

จากที่กล่าวมาเครื่องประดับผมของคุณผู้หญิงนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบหลายราคาเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทรงผมของคุณออกมาดูดีก็ควรจะเลือกเครื่องประดับที่เข้ากับทรงผมของคุณนะคะ

ลูกปัดหินโบราณ ถิ่นกำเนิด

ถิ่นกำเนิด ลูกปัดหินโบราณ

ถิ่นกำเนิด ลูกปัดหินโบราณ เป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่จะประกอบด้วยวัตถุเล็กๆมาร้อยเรียงต่อกัน ซึ่งวัตถุที่ว่านี้ก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น แก้ว , พลาสติก ไม้ หรือ ไข่มุกก็มีด้วย ซึ่งแต่ละชิ้นก็จะมาถูกเรียงร้อยต่อกันโดยอาจจะใช้เส้นลวดหรือลวดทองเหลือง เพื่อนำมาทำให้บรรจบกัน ซึ่งมันจะไม่เป็นไม่สร้อยข้อมือก็อาจจะสร้อยคอก็สามารถทำได้ด้วย โดยตัวเส้นที่นำมาใช้ก็จะมีทั้งแบบหยืดหยุ่นหรือแบบคงทนก็มี

ลูกปัดหินโบราณ

-African Beads เป็นลูกปัดโบราณที่ถูกผลิตในฝั่งยุโรปหรืออาจจะเป็นฝั่งตะวันตกของ africa โดยหน้าตาของลูกปัดที่มาจากที่นี่มักจะเป็นรูปแบบแก้ว ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็น Chevron Beads หน้าตาดังภาพ

-Vintage Beads เป็นลูกปัดโบราณที่ผู้คนนิยมสั่งสมกันมาหรือซื้อขายกันในตลาดเฉพาะ โดยอายุของหินพวกนี้มักจะมีมากกว่า 25 ปีขึ้นไป ซึ่งองค์ประกอบหลักๆของลูกปัดพวกนี้ มักจะประกอบด้วยหลายๆอย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก , คริสตัล เหล็ก หรือแก้ว

นอกจากยังมีลูกปัดอีกหลายๆแบบเช่นลูกปัดจาก Austrian หรือ จากเช็ก ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายกันออกไป