พระแก้วเขียวมะนาวทรงเครื่อง

พระแก้วเขียวมะนาวทรงเครื่อง