แหวนพลอยนิหร่าสีฟ้าอมเทา

แหวนพลอยนิหร่าสีฟ้าอมเทา