ด้านบนแหวนพลอยน้ำเงินทรงมาคี

ด้านบนแหวนพลอยน้ำเงินทรงมาคี