โกเมน

โกเมน คืออะไร ?

โกเมน ในภาษาอังกฤษ ก็คือ Garnet ซึ่งโกเมนนั้นถือว่าเป็น รัตนชาติชนิดนึง ซึ่งสีของโกเมนจะเป็นลักษณะ แดงแก่ก่ำ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นสีแดง
แต่ที่จริงแล้วโกเมนนั้นมีหลายสี จะไม่มีสีน้ำเงินเท่านั้น โดยโกเมนเราถือว่าเป็นพลอยประจำเดือนมกราคม หากใครเกิดในเดือนนี้ การมีโกเมนไว้กับตัวก็จะทำให้เกิดเรื่องดีๆกับตัวได้ ซึ่งโกเมนนั้นเราเชือ่กันว่า เป็นพลอยแห่งสุขภาพ และสัญลักษณ์ของความมั่นคง ทำให้คนที่ถือตัวโกเมนอยุ่มีการจรรโลงใจ บรรเทาจิตใจหากอยู่ในสภาวะที่แย่ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะช่วยป้องกันให้ผู้สวมใส่จากพิษได้อีกด้วย รวมโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

โกเมน

ไม่ใช่แค่ในไทยแค่นั้น แม้แต่ในประเทศอินเดีย และแถบแอฟริกา ก็เชื่อกันว่าการถือโกเมนนั้นจะช่วยป้องกันพวกเขาจากความเจ็บปวด และโรคภัยต่างๆแม้แต่ในโบราณ ชาวกรีกก็เชื่อหากสวมใส่สร้อยที่ทำด้วยโกเมน จะช่วยให้มีพลังอำนาจ ต่อกรกับข้าศึกศัตรูได้ และยังทำให้มองเห็นในความมืดได้อีกด้วย

คุณสมบัติของโกเมนนั้น จะเป็นรูปแบบผลึกเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมหรือ cubic และมีความวาวคล้ายความวาวแก้ว มีรอยแตกแบบก้นหอยและสีที่
เด่นที่สุดก็คือสีแดงนั่นเอง ถ้าเป็นในประเทศไทยเราสามารถค้นพบโกเมนได้ตามแหล่งต่างๆเช่น อำเภอเมือง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และอื่นๆอีกมากมาย