เพชรและพลอย ที่ส่องประกาย

เพชรและพลอย ที่ส่องประกาย

เพชรและพลอย ที่นำมาทำเป็นเครื่องประดับชนิดต่าง ๆ นั้น มีหลายแบบ และ หลายขนาด ซึ่ง ต้องผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ยังเป็นก้อนแร่ เพื่อดูคุณภาพ ขนาด และ คุณลักษณะ ของเพชรพลอย ว่าสามารถนำมาเจียระไนได้ขนาดเท่าไหร่บ้าง และ ต้องเจียระไนแบบไหนจึงจะส่องประกายได้สวยที่สุด

เพชรและพลอย

เพชรและพลอย

ซึ่งเพชรและพลอยที่ได้คุณภาพผ่านการคัดสรรอย่างดีแล้วนั้น จะถูกนำมาเจียระไนโดยช่างฝีมือดี มีความชำนาญ ซึ่งจะต้องดูเพชรและพลอยเป็น ว่าสามารถเจียระไนแบบใดได้บ้าง ขึ้นเหลี่ยมมุมตรงไหน เพชรและพลอยจึงจะส่องประกาย และ การเจียระไนจะต้องไม่ทำให้เพชรและพลอยมีตำหนิ หรือ มีรอยร้าวในเนื้อเพชรและพลอย

ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพราะเพชรและพลอยจะส่องประกายได้มากขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างเจียระไนที่จะทำให้เพชรและพลอยส่องประกายได้มากที่สุด ดังนั้นการหาช่างฝีมือทางด้านนี้ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากได้ช่างที่ประสบการณ์น้อยเพชรและพลอยที่เจียระไนก็จะไม่งดงามเท่าที่ควร หรือ เพชรและพลอยอาจมีตำหนิหรือเสียหายได้