เครื่องประดับพลอยเก่า

เครื่องประดับพลอยเก่า

เครื่องประดับพลอยเก่า

เครื่องประดับพลอยเก่า ได้รับความนิยมอย่างไม่มีตกยุค โดยเฉพาะพลอยเก่า ซึ่งมีความงดงาม คงเพราะในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีพลอยเทียมทำให้เครื่องประดับพลอยนั้นใช้พลอยแท้ทุกเม็ด การเผาพลอย การเจียระไนพลอย นั้นมีความละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ทำด้วยมือทุกขั้นตอน

มีความประณีตสวยงาม ชนิดที่ช่างฝีมือสมัยนี้เทียบไม่ได้ และ ในสมัยก่อนเครื่องประดับพลอยนั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก มีการทำเครื่องประดับในรูปแบบต่าง ๆ ที่งดงาม ทั้งตัวเรือนและเม็ดพลอย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนำหลาย ๆ ชนิดมาตกแต่งบนเครื่องประดับชิ้นเดียวกัน

มีการเจียระไนเป็นขนาดต่างๆกัน ทำให้แต่ละเม็ดมีความโดดเด่น สวยงาม ลวดลายตัวเรือนอ่อนช้อย เป็นงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์ ทำให้ความนิยมในเครื่องประดับพลอยเก่านั้น ได้รับความนิยมจนปัจจุบัน กระทั่งมีการทำเครื่องประดับพลอยเลียนแบบของเก่า แต่ก็ได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบเครื่องประดับพลอยเก่า

เพราะพลอยเก่าหรือเครื่องประดับพลอยเก่า ที่เป็นของเก่าแท้ ๆ นั้นค่อนข้างหายาก จึงทำให้เครื่องประดับเลียนแบบของเก่าที่ทำออกมาได้ละเอียดสวยงาม สามารถขายได้และ เป็นที่นิยมไม่ต่างจากของเก่าจริงๆ