อความารีน

อความารีน

อความารีน

อความารีน : อัญมณีชนิดนี้นั้นเป็นสัญลักษณ์ของความสุข ช่วยส่งเสริมให้ผู้สวมใส่มีความสุข รวมไปถึงทำให้จิตใจสงบด้วย
อความารีนนั้นจะนำความปรองดองกลับคืนมาใหม่ให้แก่ผู้ที่กำลังขัดแย้งกันอยู่ ช่วยเพิ่มพูนความฉลาด สติปัญญาที่ดี
มีพลังทำให้คนเชื่อฟังในสิ่งที่คุณพูด ไม่รู้สึกวิตกกังวล หรือ ประหม่า และยังช่วยทำให้เดินทางปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้หญิงที่เกิดในราศีมีน เมษ เมถุน