ลูกปัด

ลูกปัด ของทรงคุณค่า

ลูกปัด ของทรงคุณค่า

ลูกปัด เป็นวัตถุขนาดเล็กอย่างหนึ่ง โดยวัตถุดิบก็อาจจะเป็นไม้ หิน แร่ รวมไปถึงเขี้ยวหรือกระดูกของสัตว์ต่างๆ โดยนำมาขัดหรือฝนจนหล่อหลอมรูปทรงออกมาให้กลายเป็นลูกปัดอย่างที่เราเคยเห็นกันทุกวันนี้

โดยลูกปัดทุกเม็ดก็จะเจาะรูอยู่ตรงกลางเพื่อใช้ร้อยด้ายหรือเชือกเข้าไปให้สามารถร้อยบนข้อมือของผู้สวมใส่ได้อย่างง่าย ลูกปัดเป็นเครื่องประดับที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกจากทุกยุคทุกสมัย ถ้าเป็นในไทยที่นิยมก็จะเป็นลูกปัดทราวดี

ลูกปัดทราวดี เป็นลูกปัดที่แสดงความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสีของลูกปัดจะมีทั้งหมดถึง 19 สีแล้วแต่ละสีก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป โดยมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ครอบครองลูกปัดทราวดีทั้ง 19 สีครบครันจะทำให้ผู้นั้นไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่ลำบากและเจริญมั่งคั่งในชีวิต

ลูกปัด

คุณสามารถบูชาลูกปัดโบราณได้เช่นกันหากผู้ใดทำบุญอธิษฐานเป็นประจำอยู่แล้ว ก็จะทำให้ไม่ไร้ทรัพย์ หรือ จน และไม่ว่าลูกปัดทราวดีจะสีไหนหรือแบบไหนก็ควรเคารพสักการะด้วยธูปเทียนดอกไม้แล้วใส่บาตรกรวดน้ำให้ดว

วิญญาณของผู้ที่เป็นเจ้าของในสมัยโบราณเช่นกัน เพราะลูกปัดเหล่านี้ก็จะสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน ด้วยสิ่งที่นำมาบูชาก็ได้แก่

1.ธูป 5 ดอก

2.พวงมาลัยมะลิสด

3.น้ำสะอาด 1 แก้ว

โดยอธิษฐานลูกปัดและสิ่งที่เราใช้บูชาและความปรารถนาที่คุณคิดไว้ก็จะเป็นผลอีกทั้งการทำบุญตักบาตรทุกวันก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้น