garnet

พลังอำนาจของอัญมณีโกเมน

พลังอำนาจของอัญมณีโกเมน

พลังอำนาจของอัญมณีโกเมน : โกเมนในภาษาอังกฤษ ก็คือ Garnet ซึ่งโกเมนนั้นถือว่าเป็น รัตนชาติชนิดนึง ซึ่งสีของโกเมนจะเป็นลักษณะ แดงแก่ก่ำ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นสีแดง
แต่ที่จริงแล้วโกเมนนั้นมีหลายสี จะไม่มีสีน้ำเงินเท่านั้น โดยโกเมนเราถือว่าเป็นพลอยประจำเดือนมกราคม หากใครเกิดในเดือนนี้ การมีโกเมนไว้กับตัวก็จะทำให้เกิดเรื่องดีๆกับตัวได้ ซึ่งโกเมนนั้นเราเชือ่กันว่า เป็นพลอยแห่งสุขภาพ และสัญลักษณ์ของความมั่นคง ทำให้คนที่ถือตัวโกเมนอยุ่มีการจรรโลงใจ บรรเทาจิตใจหากอยู่ในสภาวะที่แย่ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะช่วยป้องกันให้ผู้สวมใส่จากพิษได้อีกด้วย รวมโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

มีความเชื่อกันว่า โกเมน นั้นจะมีพลังในการบำบัดรักษาการทำงานของตับในร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะบำรุงการทำงานที่ผิดปกติของตับ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกด้วย และเนื่องจากโกเมนนั้นเป็นอัญมณีที่มีสีแดง จึงมีพลังที่จะช่วยรักษาสมดุลของระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกายของเราได้ สำหรับคนที่มีความรู้สึกเชื่องช้า หรือ เฉื่อยชา โกเมนจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกและอารมณ์

พลังอำนาจของอัญมณีโกเมน

พลังอำนาจของอัญมณีโกเมน

ดังนั้นหากคุณนำโกเมนไปให้ผู้ที่มีปัญหาโรคซึมเศร้า หรือ รู้สึกไม่ดีอยู่ อัญมณีโกเมนก็จะช่วยกระตุ้นให้คนที่สวมใส่มีความเชื่อมั่นในตัวเองยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มพลังใจให้แก่ผู้สวมใส่ได้ เป็นอัญมณีที่มีพลังทางด้านบวกอยู่ ผู้ที่สวมใส่จะมีอายุยืนในสมัยก่อน นักเดินทางมักจะพกโกเมนติดตัวกันเอาไว้เพราะเชื่อกันว่าจะสามารถปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภยันอันตรายได้ และช่วยส่องแสงในเวลากลางคืนได้ด้วย (เกิดจากการหักเหของแสง)

ไม่ใช่แค่ในไทยแค่นั้น แม้แต่ในประเทศอินเดีย และแถบแอฟริกา ก็เชื่อกันว่าการถือโกเมนนั้นจะช่วยป้องกันพวกเขาจากความเจ็บปวด และโรคภัยต่างๆแม้แต่ในโบราณ ชาวกรีกก็เชื่อหากสวมใส่สร้อยที่ทำด้วยโกเมน จะช่วยให้มีพลังอำนาจ ต่อกรกับข้าศึกศัตรูได้ และยังทำให้มองเห็นในความมืดได้อีกด้วย

คุณสมบัติของโกเมนนั้น จะเป็นรูปแบบผลึกเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมหรือ cubic และมีความวาวคล้ายความวาวแก้ว มีรอยแตกแบบก้นหอยและสีที่
เด่นที่สุดก็คือสีแดงนั่นเอง ถ้าเป็นในประเทศไทยเราสามารถค้นพบโกเมนได้ตามแหล่งต่างๆเช่น อำเภอเมือง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และอื่นๆอีกมากมาย