นพเก้าคืออะไร

นพเก้าคืออะไร

นพเก้าคืออะไร ? หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้แต่อาจจะไม่แน่ใจว่าคืออะไร นพเก้าก็คือ อัญมณี สำคัญของโลก 9 ชนิด ประกอบด้วย โกแมน ไพลิน มุกดาหาร เพทาย ไพฑูรย์ บุษราคัม เพชร ทับทิม มรกต โดย นพเก้านั้น เราเชื่อกันว่าเป็นอัญมณีที่เป้นมงคลสูงสุดแก่ผู้สวมใส่ นำแต่โชคลาภ ความสุขความเจริญมาให้ยังผู้ใส่เนื่องจากนพเก้ามีความสวยงามและคุณค่าเป็นอย่างมาก คนไทยในสมัยก่อนพวกท่านได้แต่งบทกลอนกล่าวถึงความงามของนพเก้าว้ด้วยว่า

เพชรดีมณีแดง
เขียวแสงใสมรกต
เหลืองใสสดบุษราคัม
แดงแก่ก่ำโกเมนเอก
สีหมอกเมฆนิลกาฬ
มุกดาหารหมอกมัว
แดงสลัวเพทาย
สังวาลย์สายไพฑูรย์

นพเก้าคืออะไร

นอกจากจะสวยงามแล้วคนไทยก็มักจะนำเพชรพลอยนพเก้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่น นำมาทำพระพุทธรูป และใช้ประดับเครื่องทรงและที่ประทับ
ตามตำนานพรหมชาติตำราโหร ได้กล่าวไว้ว่า นพรัตน์(นพเก้่า)เป็นสิ่งมงคลอย่างมาก หากจะนำมาสวมใส่หรือใช้สอยก็ต้องเลือกให้เหมาะกับบุคคลไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดโทษก็เป็นได้ โดยตำนานได้กล่าวถึงความเหมาะสมของปีเกิดแก่ผู้สวมใส่ไว้ว่า

ผู้เกิดปีชวดและปีระกา ควรประดับ โกเมน
ปีฉลูและปีมะแม ควรประดับ มุกดา
ปีขาล ควรประดับ เพทาย
ปีเถาะ ควรประดับ ไพฑูรย์ หรือมรกต
ปีมะโรงและปีกุน ควรประดับ ไพฑูรย์
ปีมะเส็ง ควรประดับ เพชร
ปีมะเมีย ควรประดับ นิล
ปีวอก ควรประดับ บุษราคัม
และปีจอ ควรประดับ มรกต