ไพฑูรย์

ไพฑูรย์

ไพฑูรย์ หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือตาแมว นั้นเป็นแร่คริสโซเบริล โดยพลอยชนิดนี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีเส้นตรงพาดกลางหน้าพลอย และเส้นนี้สามารถเหลือบไปมาและปิดตาได้เมื่อหมุนพลอยไปมา

ไพฑูรย์

ไพฑูรย์นั้น จะเป็นอัญมณีที่อยู่ในหมวดของรัตนชาต ทั้ง 9 ด้วย โดยไพฑูรย์นั้นจะมีหลายสีเช่น สีเหลืองนวล สีน้ำผึ้ง สีน้ำตาล และอื่นๆ
และเนื่องจากเป็นอัญมณีที่มีความสวยงามก็จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะมีหลายสีที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีสีทองซึ่งเป็นสีที่หาได้ยากมากและราคาแพง

วิธีการดูไพฑูรย์นั้น เราก็ควรเลือกเม็ดที่ไม่มีรอยแตกร้าวให้เห็นบนหน้าพลอย และควรเรียบงาม มีความนูนงามพอสมควร ไม่แบนจนเกินไป เพื่อที่ให้เวลานำขึ้นไปบนตัวเรือ จะได้สัดส่วนที่สวยงาม แต่ส่วนของด้านล่างของไพฑูรย์ อาจจะมีรอยตำหนิแตก เพราะไม่สามารถเจียระไนให้สวยงามได้ทั้งเม็ดเสมอกันได้ แต่นั้นก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด สำหรับไพฑูรย์ขอแค่มีหน้าพลอยที่สวยงามเหมาะสมแล้ว