ไดออพไซด์

ไดออพไซด์

ไดออพไซด์ หินชนิดนี้เป็นหินที่มีพลังในการดูแลรักษาหัวใจให้กับเจ้าของ จะทำให้ผู้สวมใส่ใส่แล้วรู้สึกอบอุ่นเพราะรู้จักการให้อภัยแก่ผู้อื่น และทำให้รักตัวเองมากขึ้น
เติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไป และยังช่วยให้เจ้าของมีความรัก ความเมตตา และมีความสุข
หินชนิดนี้เหมาะสำหรับศิลปิน หรือผู้ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพราะหินชนิดนี้จะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าของอีกด้วย

Chrome Diopside (โครมดิออพไซด์) มีลักษณะโปร่งใส สีเขียวเข้ม เพราะมีธาตุโครเมี่ยม ระบบผลึกเป็นโมโนคลีนิค มีความแข็ง 5.5 – 6 โมห์ ค่าดัชนีหักเห 1.67 – 1.72 สีโดยทั่วไปจะเป็นพลอยสีเขียว เขียวอมน้ำเงิน เขียวอมเหลือง ลักษณะพิเศษจะเป็นสีดำมีสตาร์ 4 ขา 6 ขาจะหายาก