โอปอลสีชมพู

โอปอลสีชมพู

โอปอลสีชมพู : สีชมพูนั้นก็เป็นสีแห่งความรักอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าโอปอลสีชมพูก็ย่อมต้องเป็นหินแห่งความรักเช่นกัน โดยหินชนิดนี้จะนำพาความรักและความสุขมาให้แก่ผู้สวมใส่
นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความบริสุทธิ์อีกด้วย เพราะจะทำให้ผู้ครอบครองหินชนิดนี้จะพบแต่ความโชคดี ประสบความสำเร็จ
โอปอลสีชมพูนั้นจะมีพลังในการบำบัดและป้องกันภัยได้ดี โดยโอปอลสีชมพูจะเหมาะกับคนที่อยู่ราศีมีน กรกฎ กันย์ ใครที่ยังโสดอยู่ก็น่าจะหามาไว้สวมใส่ เพราะจะสามารถดึงดูดคู่มาให้เราได้ด้วย