แหวน พลอยมรกต

แหวน พลอยมรกต

พลอยมรกตมรกตนั้นเป็นอัญมณีชนิดหนึ่ง ที่ทั้งในเมืองไทยและทั่วโลกให้ความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นอัญมณีที่มีสีเขียวที่บริสุทธิ์มากกว่าอัญมณีสีเขียวชนิดอื่นๆ เพราะ มรกตนั้นได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งอัญมณี

ในด้านสีเขียวเลย เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจหากมีผู้คนอยากได้และอยากเก็บมาไว้ครอบครองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ

พลอยมรกต

พลอยมรกต

โดยมรกตมีสีเขียว ซึ่งสีเขียวจะมีความหมายเป็นลักษณะ สีของธรรมชาติ สีของต้นกำเนิดชีวิต และยังนำมาซึ่งโชคลาภ และความมั่งคั่ง ซึ่งมรกตจะมีอีกความหมาย ซึ่งหมายถึงดาวพุธด้วย ดังนั้น พลอยมรกตก็จะเป็นพลอยที่เหมาะกับคนที่เกิดวันพุธอีกด้วย

ความสวยงามหรือคุณภาพและคุณค่าของมรกตนั้นจะดูจากความบริสุทธิ์ของสีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นมรกตที่คุณภาพดีจะต้องมีสีเขียวสดที่สม่ำเสมอและทั่วกันทั้งเม็ด ถ้ามีสีอื่นแทรก เช่นสีเหลืองเข้ามาก็จะเป็นมรกตที่มีคุณภาพรองลงมา

พลอยมรกตก็นิยมนำมาทำเป็นแหวน โดยาส่วนใหญ่มักจะเป็นแหวนทอง ซึ่งก็จะมีแหวนทองหลากหลายรูปแบบที่นำมรกตมาไว้เป็นพลอยหน้าแหวนเพื่อความสวยงาม เรียกว่า แหวนทองพลอยมรกต หากใครได้ครอบครองก็จะมีแต่ความสิริมงคล มั่งคั่ง ทรัพย์สมบัติไหลมาเทมา

พลอยมรกต

พลอยมรกต

การดูแลรักษามรกตนั้น เนื่องจากมรกตเป็นอัญมณีที่มีตำหนิภายในตัวเม็ดค่อนข้างมาก อาจจะทำให้ผู้ที่สวมใส่ต้องมีความระมัดระวัง เพือไม่ให้ไปกระแทกกับของแข็งเพราะมีโอกาสที่จะทำให่้มรกตแตกได้ และไม่ควรนำไปใช้กับน้ำยาทำความสะอาด

และควรจะใช้น้ำมันแตะที่ผิวของมรกตอย่างน้อยก็ทุก 2 ปี เพื่อให้น้ำมันที่แตะซึมเข้าไปสมานร่องรอย และจะช่วยทำให้แหวนพลอยมรกตมีสีเขียวที่สดใสยิ่งขึ้นและทำให้ผู้ครอบครองมีบารมีไปตลอด