แคลไซต์

แคลไซต์

แคลไซต์ หรือชื่อภาษาอังกฤษนั้นคือ Calcite นั้นเป็นหินที่จะช่วยให้ผู้สวมใส่แก้ไขสถานการณ์เลวร้ายให้กลายเป็นดีได้ และยังช่วยพัฒนาความสามารถของผู้ที่สวมใส่
นำพาความร่ำรวยมาให้ ช่วยในด้านการตัดสินใจ ให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบแหลมและถูกต้อง หินชนิดนี้จึงเหมาะกับนักธุรกิจ หรือบุคคลที่ต้องเป็นคนชี้นำในองค์กร

  วิธีใช้ เป็นเครื่องประดับ ตกแต่งบ้านเรือน วางบนโต๊ะทำงาน หรือจัดวางให้ถูกหลัก หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีโดยให้น้ำประปาไหลผ่านหรือรมควันจากกำยาน ใช้บำบัดสุขภาพของผู้ป่วย วางอัญมณีไว้รอบร่างกายผู้ป่วยตามตแหน่งที่กำหนด วนอัญมณีที่ถือไว้ในมือไปตามหรือทวนเข็มนาฬิกาเหนือร่างการผู้ป่วย หลังการบำบัดชำระล้างอัญมณีด้วยการสะบัด เขย่าอัญมณี หรือล้างน้ำประปา