Tag Archives: เพชรและพลอย

ความนิยมของเพชรพลอย

ความนิยมของเพชรพลอย

ความนิยมของเพชรพลอย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เครื่องประดับจากเพชรและพลอย ถือเป็นอัญมณีล้ำค่า มีราคา มีความหมาย ไม่เคยตกยุค ไม่เคยมีราคาต่ำลง มีแต่จะราคาสูงขึ้น คงเป็นเพราะเพชรและพลอยมีความงดงามและหายากเป็นสิ่งของล้ำค่าจากธรรมชาติ

ความนิยมของเพชรพลอย

ซึ่งในสมัยโบราณนั้นมีความเชื่อว่า เพชร และ พลอย เป็นของสูงค่า เป็นเครื่องประดับสำหรับกษัตริย์ และ ราชินี ดังนั้นเราจึงอาจได้เห็นการเปรียบเทียบความหมายต่างๆ ของ เพชรและพลอย จากตำนานต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ ที่เปรียบเพชรและพลอย เป็นเสมือนตัวแทนของกษัตริย์และเทพเจ้าต่างๆ และมีความเชื่อที่สืบต่อและเล่าขานกันมาถึงตำนานของเพชรและพลอยต่างๆ และ มีการให้ความหมายของ เพชรและพลอย แต่ละชนิดว่ามีความหมายอย่างไร

และ ยังนำไปผูกเข้ากับจักราศี เพื่อให้เพชรและพลอย เป็นตัวแทนของความหมายและความโชคดีในราศีต่างๆ ซึ่งมีทั้งไทยและต่างประเทศด้วยเช่นกัน ดังนั้น การสวมใส่เครื่องประดับที่มีเพชรและพลอย จึงถือได้ว่าเป็นการเสริมดวงชะตา บารมี และ บ่งบอกถึงรสนิยม และ ฐานะ เพราะเพชรและพลอยบางชนิดนั้นมีราคาแพง หายาก จึงมีราคาซื้อขายที่สูงมากดังนั้นผู้ที่มีฐานะมักเลือกสวมใส่ เพชรและพลอย เพื่อประดับบารมี หรือ บางคนอาจเก็บสะสมไว้เป็นมรดก จึงทำให้เพชรและพลอยได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลาย

เพชรและพลอย ที่ส่องประกาย

เพชรและพลอย ที่ส่องประกาย

เพชรและพลอย ที่นำมาทำเป็นเครื่องประดับชนิดต่าง ๆ นั้น มีหลายแบบ และ หลายขนาด ซึ่ง ต้องผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ยังเป็นก้อนแร่ เพื่อดูคุณภาพ ขนาด และ คุณลักษณะ ของเพชรพลอย ว่าสามารถนำมาเจียระไนได้ขนาดเท่าไหร่บ้าง และ ต้องเจียระไนแบบไหนจึงจะส่องประกายได้สวยที่สุด

เพชรและพลอย

เพชรและพลอย

ซึ่งเพชรและพลอยที่ได้คุณภาพผ่านการคัดสรรอย่างดีแล้วนั้น จะถูกนำมาเจียระไนโดยช่างฝีมือดี มีความชำนาญ ซึ่งจะต้องดูเพชรและพลอยเป็น ว่าสามารถเจียระไนแบบใดได้บ้าง ขึ้นเหลี่ยมมุมตรงไหน เพชรและพลอยจึงจะส่องประกาย และ การเจียระไนจะต้องไม่ทำให้เพชรและพลอยมีตำหนิ หรือ มีรอยร้าวในเนื้อเพชรและพลอย

ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพราะเพชรและพลอยจะส่องประกายได้มากขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างเจียระไนที่จะทำให้เพชรและพลอยส่องประกายได้มากที่สุด ดังนั้นการหาช่างฝีมือทางด้านนี้ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากได้ช่างที่ประสบการณ์น้อยเพชรและพลอยที่เจียระไนก็จะไม่งดงามเท่าที่ควร หรือ เพชรและพลอยอาจมีตำหนิหรือเสียหายได้