เครื่องประดับชุดไทยสุโขทัย

เครื่องประดับชุดไทยสุโขทัย

เครื่องประดับชุดไทยสุโขทัย

เครื่องประดับชุดไทยสุโขทัย

สำหรับ เครื่องประดับชุดไทยสุโขทัย นั้น จุดเริ่มต้นคงมีมานานตั้งแต่เริ่มมีประวัติศาสตร์ของชาติไทยกันเลยทีเดียว เพราะจากการเล่าขาน หรือ ตำนานต่าง ๆ เรามักจะพบว่ามีเครื่องประดับสำหรับการแต่งกายในยุคต่าง ๆ กันอยู่แล้ว

และ มักมีการขุดพบทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ที่เราอาจเคยเห็นจากพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง มีผู้รวบรวมและแบ่งประเภทไว้หลากหลายชนิด และ หลายยุค เช่น ยุคสุโขทัย ซึ่งนักวิชาการได้ระบุไว้ว่ามีลักษณะคล้ายศิลปะแบบลพบุรี แต่มีการปรับปรุงจนเป็นรูปแบบของตัวเอง และ ได้รับอิทธิพลจากศิลปวิทยาจาก ลังกาที่มาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนา

ซึ่งช่างฝีมือในสมัยนั้นได้ออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องประดับจนเป็นเอกลักษณ์และสืบทอดมายังสมัยต่อ ๆ มาซึ่งเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสมัยสุโขทัยคือ เทริด ซึ่งเป็นเครื่องประดับสำหรับกษัตริย์ ซึ่งจะมีลักษณะ คล้ายชฎา ซึ่งเทริดนั้นเป็นมงกุฎโบราณแบบหนึ่ง ที่มีการประดับเพชรพลอย และ มีเอกลักษณ์ซึ่งจะบ่งบอกได้ว่าเป็นยุคสมัยสุโขทัย

นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับอื่น ๆ สำหรับเครื่องประดับอื่น ๆ นั้นทีสำคัญ ๆ จะมี กรองคอ รัดแขน กำไลมือและกำไลเท้า เครื่องปักผมเป็นเข็มเงิน เข็มทอง ใส่แหวน รัดเกล้า ซึ่งเครื่องประดับต่าง ๆ เหล่านี้เรายังคงเห็นได้จากการสวมใส่ของนักแสดงในการแสดงการร่ายรำในแบบสุโขทัยนั่นเอง