เครื่องประดับชุดไทยสมัยอยุธยา

เครื่องประดับชุดไทยสมัยอยุธยา

เครื่องประดับชุดไทยสมัยอยุธยา

สำหรับ เครื่องประดับชุดไทยสมัยอยุธยา นั้น ก็ยังคงได้รับอิทธิพลมาจากสมัยสุโขทัย แต่มีการแบ่งเป็นยุคสมัยต่าง ๆ ถึง 4 ยุค เพราะในสมัยอยุธยานั้นมีความรุ่งเรืองมากของช่างฝีมือต่าง ๆ แม้จะมีศึกสงครามก็ตามที่ และ เครื่องประดับต่าง ๆ นั้นมีเอกลักษณ์และความงดงามไม่แพ้กันเลยทีเดียว

และ ยังคงสืบทอดฝีมือมาจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งเครื่องประดับเหล่านั้นจะมีลวดลายและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเช่น เครื่องประดับที่ทำจากทองคำมีลักษณะละเอียดอ่อนถักทอเสมือนใช้ลวดจากทองคำควั่นเกลียวเป็นลวดลายติดกับแผ่นทองและฝังด้วยอัญมณี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสวยงามมาก

อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างที่ปราณีตบรรจง และ ลวดลายต่าง ๆ จะมาจากธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ ลายไทย และ รวมถึงเครื่องประดับลงยาต่าง ๆ และ มีการสลักเสลาของเครื่องประดับทองคำ ที่นิยมมากในสมัยอยุธยา ซึ่งถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของงานช่างทอง

และยังคงสืบทอดมาจนปัจจุบัน ซึ่งมีการอนุรักษ์ไว้ในช่างสิบหมู่ ซึ่งยังมีการเรียนการสอนในพระราชวังสวนจิตรลดา เพื่อมิให้วิชาช่างฝีมือเหล่านี้ได้สูญหายไปจากบ้านเรา