สีและอัญมณีของเครื่องประดับ

สีและอัญมณีของเครื่องประดับ

ในปัจจุบัน ผู้คนมีการนำเครื่องประดับมาใส่ไว้ติดตัวเพื่อเสริมความโดดเด่นและความสวยงามให้แก่ตัวผู้ใส่ และไม่ใช่แค่นำมาเพื่อเสริมความสวยงามเพียงเท่านั้น บางท่านก็นำเครื่องประดับมาสวมเพื่อเสริมเรื่องโชคลาภ หรือ ความร่ำรวย ให้แก่ตัวเองอีกด้วย

เครื่องประดับในตลาด นอกจากจะมีหลากหลายแบบรูปทรง และการดีไซน์แล้ว ยังมีความต่างในเรื่องของสี/โทนสี ของเครื่องประดับอีกด้วย

ซึ่งปกติแล้วสีของเครื่องประดับก็มักจะมาจากตัวอัญมณีที่อยู่บนเครื่องประดับ อย่างเช่นแหวน ก็อาจจะมีพลอย หรือ เพชรอยู่ ซึ่งอัญมณีที่ประดับอยู่บนตัวเครื่องประดับต่างๆ ล้วนแล้วแต่จะถูกบ่มเพาะให้อยู่ในชั้นดิน หรือ อาจจะเป็นชั้นหิน บางชิ้น อาจจะอยู่ผ่านกาลเวลามาหลายพันปี แต่บางชนิดก็อาจจะมีการสังเคราะห์ใหม่ขึ้นเองอีกด้วย

 อัญมณีต่างๆ เมื่ออยู่ผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนานก็จะดูดซึมพลังงานของโลก และ ธรรมชาติเอาไว้ ดังนั้นหากมนุษย์นำอัญมณีเหล่านั้นมาติดกับตัวก็จะทำให้ได้รับพลังงานจากตัวอัญมณีนั้นอีกด้วย

อัญมณีจะมีหลากหลายสี หลากหลายแบบ เช่น

สีและอัญมณีของเครื่องประดับ

สีและอัญมณีของเครื่องประดับ

อัญมณีสีแดง ได้แก่ พวก ทับทิม โกเมน โดยอัญมณีเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพลังความเข้มแข็งของทั้งร่างกายและจิตใจ ลดความหวาดกลัวและหวั่นไหวในจิตใจ ทำให้เป็นคนตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

อัญมณีสีเหลือง ได้แก่พวก บุษราคัม ไทเกอร์อาย จะช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้กระปรี้กระเปร่า อยู่ตลอดเวลา ทำให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และยังช่วยในการจัดระเบียบทางความคิดอีกด้วย

สีและอัญมณีของเครื่องประดับ

สีและอัญมณีของเครื่องประดับ

อัญมณีสีเขียว ได้แก่ หยก มรกต โดยสีเขียวจะเป็นสีที่อยู่ตรงกลางของความร้อนและความเย็น จึงมีคุณสมบัติที่ช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ผู้สวมใส่ได้อีกด้วย และทำให้เกิดความผ่อนคลาย เกิดความสงบภายในจิตใจของผู้สวมใส่

อัญมณีสีน้ำเงิน ได้แก่พวก บลูแซฟไฟร์ บลูโทแพส ซึ่งสีฟ้าจะเป็นสีแห่งความเย็น ช่วยชำระล้างจิตใจที่หม่นหมอง ทำให้สุขุมและรอบคอบยิ่งขึ้นอีกด้วย

สีและอัญมณีของเครื่องประดับ

สีและอัญมณีของเครื่องประดับ

อัญมณีสีม่วง เช่นพวก อเมทิสต์ เลพิโดไลต์ สีม่วงจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่สมองของผู้สวมใส่ โดยเฉพาะในสมองซีกขวา ซึ่งจะเป็นสมองส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ และช่วยเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่ตนเอง จึงทำให้มีมุมมองในเรื่องต่างๆที่มากขึ้น และช่วยให้เป็นคนใจเย็น มีความเมตตา