สังวาลย์ เครื่องประดับโบราณ

สังวาลย์ เครื่องประดับโบราณ

สังวาลย์ เป็นเครื่องประดับที่มีรูปร่างคล้ายๆสร้อยเส้นยาว โดยจะคล้องลงมาจากบ่าทั้งสองข้าง โดยมีทั้งแบบของผู้หญิงและของผู้ชาย ที่คนในสมัยโบราณนิยมนำมาใส่ประดับติดตัวกัน

ในสมัยโบราณนั้น ผู้หญิงที่ใส่สร้อยสังวาลย์ จะบ่งบอกถึงชนชั้นและฐานะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงในราชสำนักชั้นสูงและต้องแต่งกายแบบเต็มยศในงานพิธีสำคัญ ก็จะเรียกว่าสร้อยมหาสังวาลย์ ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่ออกแบบและทำขึ้นด้วยอัญมณีที่มีมูลค่าสูงมาก

สังวาลย์

และในด้านของฝั่งผู้ชายนั้น ในสมัยโบราณ ผู้ชายก็ใส่สร้อยสังวาลย์เป็นเครื่องประดับด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผู้ชายที่อยู่ในชนชั้นสูง ตั้งแต่คหบดี ข้าราชบริพาร ไปจนถึงเชื้อพระวงศ์ ซึ่งถ้าหากเคยเห็นภาพถ่ายในสมัยโบราณก็จะเห็นว่ามีบางภาพของพระราชโอรสในราชวงศ์เมื่อทรงพระเยาว์สวมสร้อยสังวาลย์เป็นเครื่องประดับบ่งบอกฐานะด้วย

ในปัจจุบันนั้น สวมใส่สร้อยสังวาลย์มักจะใช้กับชุดไทยของทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนื่องในโอกาสงานพิธีสำคัญๆต่างๆ อย่างเช่น ชุดไทยจักรี ชุดไทยแบบสไบเฉียงก็มักจะมีสังวาลย์เป็นเครื่องประดับสำคัญอยู่คู่อีกด้วย ส่วนของผู้ชายนั้น ที่เห็นบ่อยๆ ก็มักจะเป็นชุดงานหมั้นหรืองานแต่งงานตามประเพณีไทย