สร้อยคอทองโบราณ

สร้อยคอทองโบราณ

สร้อยคอทองโบราณ

สร้อยคอทองโบราณ : ความสวยงามของลายสร้อยทอง ที่ประณีตบรรจงในการทำลายในแต่ชิ้นและนำมาประกอบกันเป็นสร้อย ทำให้สร้อยคอทองโบราณยังนิยมจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าสร้อยทองปัจจุบันจะมีไม่มากแบบนัก แต่สำหรับลายโบราณก็ยังนิยมด้วย

เพราะ ความสวยงามอ่อนช้อยของลวดลายต่าง ๆ หรือแม้แต่แบบยาก ๆ ที่เหมือนจะสวมใส่กับชุดไทยในงานพิธีต่าง นั้นก็ยังได้รับการดัดแปลงมาเป็นลวดลายสมัยใหม่ ซึ่งลายของสร้อยคอทองโบราณ จะมีลักษณะอ่อนช้อย เลืยนแบบจากดอกไม้ต่างๆ

หรือ เป็นการดุนลายจากแผ่นทองที่ทำเป็นสร้อยเส้นใหญ่ ๆ รวมถึงจี้ทองที่เข้าชุดกับสร้อยด้วย ซึ่ง จะมีทั้งทองล้วน และ ตกแต่งด้วยเพชรพลอยต่างๆ ซึ่งการทำลายนั้นค่อนข้างประณีตต้องใช้ฝีมือที่ชำนาญ มีการทำลายเป็นแบบต่าง ๆ ทั้งดอกไม้ หรือเป็นลูกปัดทองเกลี้ยง ลูกปัดทองฉลุลาย

หรือ แม้แต่ถักทอง ซึ่ง สร้อยคอทองโบราณ นั้นจะมีราคาแพงกว่าสร้อยคอทองคำแบบทั่วๆไปเพราะความยากของการขึ้นลายต่าง อีกทั้ง ต้องใช้เวลาในการทำ ดังนั้นจึงไม่ค่อยนิยมทำขายทั่วไปนัก นอกจากจะมีลูกค้าสั่ง หรือ ร้านทองนั้น ๆ มีช่างที่ชำนาญและมีฝีมือจริงๆ