พระธำมรงค์

พระธำมรงค์

พระธำมรงค์ คือ เครื่องประกอบเกียรติยศเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ในสมัยยุคกรุงศรีอยุธยา และ กรุงรัตนโกสินทร์  ซึ่งทำด้วยทองคำเนื้อดีชั้นสูง จึงทำให้หายากมากๆ โดยในสมัยก่อน ผู้ที่ใส่ ใส่เพื่อแสดงยศของขุนนางในสมัยก่อน หรือ บางครั้งก็นำมาใส่ในมือขวาที่นิ้วชี้เพื่อ สำหรับประกอบพิธีมงคลต่างๆ

พระธำมรงค์

พระธำมรงค์

เครื่องประดับชิ้นนี้ เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อน ธำมรงค์บางประเภทใช้เป็นเครื่องสิริมงคลสำหรับสวมใส่หรือใช้ประกอบพระราชพิธีมงคลสำคัญในราชสำนัก ช่างถนิมพิมพาภรณ์นิยมประกอบธำมรงค์จากวัตถุธาตุที่มีคุณค่าในตัวมันเอง เช่น เพชร พลอย ทองคำ ฯลฯ  โดยใช้ความรู้ ความสามารถและความชำนาญในงานช่างหลายๆสาขามาประกอบกันเป็นอย่างดี

หากพิจารณาถึงประโยชน์ของธำมรงค์ที่จัดแสดงอยู่ในศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯเหล่านี้จึงน่าจะเป็นของพระราชทานใช้เป็นเครื่องประดับและหรือประกอบเกียรติยศ ตลอดจนบางชิ้นเป็นเครื่องสิริมงคล และใช้ สืบเนื่องกันอย่าที่เห็นในปัจจุบัน