ทองรูปพรรณ ดูอย่างไรดี?

ทองรูปพรรณ ดูอย่างไรดี?

มีทองอีกรูปแบบหนึ่งที่เราใช้ในการเก็งกำไรหรือลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงใช้เป็นสินสอดทองหมั้นด้วย นั่นคือ  ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณนั้นแต่ละร้านยังมีสีของทองแตกต่างกันด้วย

ลวดลายของทอง ทองรูปพรรณนั้นจะมีกรแกะสลักลวดลายและสามารถกำหนดลักษณะผิวได้ด้วย ทองยิ่งมีลายสวยและมีผิวด้านๆ ยิ่งมีราคาสูงและขายได้ราคาดีด้วย เพราะช่วยเพิ่มคุณสมบัติของทองรูปพรรณของร้านนั้นๆให้ดีขึ้นได้ และเวลาที่ซื้อเพื่อขายออกก็ได้ราคาดีด้วย

ทองรูปพรรณ

น้ำหนักทอง เมื่อคุณเลือกเปอร์เซ็นต์ทองได้แล้ว ก็ค่อยมาดูน้ำหนักทอง ทองยิ่งมีน้ำหนักมากราคายิ่งแพง เพราะหมายถึงปริมาณทองที่สามารถนำไปทำเครื่องประดับได้

คุณอาจมีเหตุผลในการซื้อทองต่างกันไป แต่การเลือกซื้อในทุกครั้งต้องเลือกร้านที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วย เพื่อให้ทองที่คุณซื้อนั้นมีคุณภาพ ขายต่อได้ราคา