ซันสโตน

ซันสโตน

ซันสโตน หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ sunstone เป็นหินที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อส่งพลังมาให้แก่ผู้สวมใส่ โดยจะช่วยยกระดับจิตใจ และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่
นำมาซึ่งความเป็นผู้นำ รวมไปถึงส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงาน โดยซันสโตนนั้นจะมีพลังที่ส่งผลให้ผู้ครอบครองมีสัญชาตญาณที่ดีในการทำธุรกิจ และเรื่องเกี่ยวกับเงินๆทองๆ

หินพระอาทิตย์ เป็นหินที่เปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจ ความร้อนแรง ความสำเร็จ ช่วยให้ผู้สวมใส่เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าที่จะแสดงออก ยืนหยัดในสิทธิและแน่วแน่ในความคิดของตนเอง

ซันสโตน เป็นหินที่ช่วยผลักดันให้เราเกิดความมุ่งมั่น ทะยานไปสู่เป้าหมาย สร้างความมั่นใจ ความเฉียบขาด การกล้าตัดสินใจ ความกล้าหาญ เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องปกครองคนจำนวนมาก หรือผู้นำองค์กร

พลังของหินทำให้เราแน่วแน่ มุ่งไปข้างหน้าเพื่อไขว่คว้าในสิ่งที่ฝัน ละสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิต เรียนรู้ที่จะปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้เราเข้าใจตนเอง เลือกที่จะทำในสิ่งที่เรารัก มากกว่าจะทำตามคนรอบข้าง