Red Tiger Eyes

Red Tiger Eyes

Red Tiger Eyes

Red Tiger Eyes หรือ แดงตาเสือนั้น เป็นหินที่มีส่งผลให้ผู้ที่สวมใส่มีความร่ำรวย มั่งคั่ง เอาชนะต่ออุปสรรคได้โดยง่าย รวมไปถึงยังทำให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
มีพลังในการช่วยให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น มีความอดทนทางอารมณ์ที่ดีขึ้น และผู้ที่สวมใส่จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากผู้สวมใส่
และช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดี ราวกับตาเราเสมือนตาเสือ