ไหมดำ

ไหมดำ

ไหมดำ

ไหมดำ ไหมดำอีกชื่อนึงเรียกว่าแก้วขนเหล็ก ซึ่งหินชนิดนี้จะเป็นหินที่มีพลังงานในการคุ้มครองและปกป้องผู้สวมใส่สูงมาก ช่วยป้องกันด้านคุณไสย ภยันอันตรายต่างๆ
นอกจากนี้ยังช่วยคุ้มครองให้ในเวลาเดินทาง สามารถเดินทางได้อย่างมีสวัสดิภาพ ไหมดำจึงเป็นที่นิยมที่พกพาไว้ติดตัวเป็นเสมือนเครื่องลางแก่ผู้ครองครอบ