ไดออพไซด์

ไดออพไซด์

ไดออพไซด์

ไดออพไซด์ หินชนิดนี้เป็นหินที่มีพลังในการดูแลรักษาหัวใจให้กับเจ้าของ จะทำให้ผู้สวมใส่ใส่แล้วรู้สึกอบอุ่นเพราะรู้จักการให้อภัยแก่ผู้อื่น และทำให้รักตัวเองมากขึ้น
เติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไป และยังช่วยให้เจ้าของมีความรัก ความเมตตา และมีความสุข
หินชนิดนี้เหมาะสำหรับศิลปิน หรือผู้ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพราะหินชนิดนี้จะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าของอีกด้วย