ไคยาไนท์

ไคยาไนท์

ไคยาไนท์

ไคยาไนท์ เป็นหินที่เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องใช้ความคิด ความรู้ ทางด้านสติปัญญา เพราะไคยาไนท์นั้นจะช่วยเพิ่มพลังทางด้านสติปัญญา จึงเหมาะกับบุคคลที่ต้องใช้ความคิดในด้านการทำงานเช่น
– นักเรียน นักการตลาด และอื่นๆ ยังรวมไปถึงเหล่าผู้บริหาร เพราะจะมีส่วนทำให้ลูกน้องเคารพและรู้สึกเชื่อฟัง
– ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่มิตรสหายและครอบครัวให้แน่นแฟ้นเป็นปึกแผ่น โดยไคยาไนท์นั้นจะเหมาะกับสาวๆราศีเมษ