แหวนหมั้น&แหวนแต่งงาน

แหวนหมั้น&แหวนแต่งงาน

แหวนหมั้น&แหวนแต่งงาน

รู้หรือไม่ ชาวต่างชาตินั้นมักจะสวมใส่แหวนหมั้น&แหวนแต่งงานซ้อนกัน โดยถ้าเป็นภาษาอังกฤษ แหวนหมั้นจะเรียกว่า   Engagement Ring ซึ่งก็คือแหวนที่มีหัวเพชร ส่วนแหวนแต่งงานก็จะมีชื่อว่า Wedding band เป็นแหวนที่มีเพชรเรียง หรือเราเรียกกันว่า แหวนแถว นั่นเอง

ชาวต่างชาตินั้นก็นิยมที่เลือกใส่ทั้ง 2 แหวนไว้ที่นิ้วนาวข้างซ้ายทั้ง 2 วงซ้อนกัน ดังนั้นชาวต่างชาติเมื่อซื้อแหวนมักจะทำออกมาเป็นเซ็ตแหวนหมั้นและแหวนแต่งงานคู่กันไปเลย เพื่อความสวยงามตอนเวลาใส่คู่กัน

สำหรับคนไทยอย่างเราๆ  จะนิยมทำเป็นมาเป็นแหวนวงเดียว หลังจากเข้าพิธีแต่งงานแล้วหลายๆท่านก็ถือว่าเป็นเคล็ดก็คือจะสวมใส่แหวนวงนั้นไว้ตลอดอย่าง 3-7 วันไม่ว่าจะนอนหรืออาบน้ำ

บางคนอาจจะกลัวว่าถ้าแหวนแต่งงานเกิดเป็นเพชรเม็ดใหญ่มากๆ หากใส่ตลอดเวลา อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ ก็สามารถนำแหวนจริงเก็บเอาไว้ได้เช่นกัน