แคลไซต์

แคลไซต์

แคลไซต์

แคลไซต์ หรือชื่อภาษาอังกฤษนั้นคือ Calcite นั้นเป็นหินที่จะช่วยให้ผู้สวมใส่แก้ไขสถานการณ์เลวร้ายให้กลายเป็นดีได้ และยังช่วยพัฒนาความสามารถของผู้ที่สวมใส่
นำพาความร่ำรวยมาให้ ช่วยในด้านการตัดสินใจ ให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบแหลมและถูกต้อง หินชนิดนี้จึงเหมาะกับนักธุรกิจ หรือบุคคลที่ต้องเป็นคนชี้นำในองค์กร