หิน aventurine

หินชนิดนี้เป็นหินนำโชค เชื่อกันว่าหากใครได้ครอง จะได้พลังดีในเรื่องการเงิน โชคลาภ รวมไปถึงการเสี่ยงโชคต่างๆอีกด้วย
และยังสามารถช่วยลดความเครียด สร้างความอบอุ่นให้แก่คนในครอบครัว ทำให้สมองปลอดโปร่ง สามารถมีความคิดสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆออกมา
รวมทั้งยังทำให้รากผมแข็งแรงได้อีกด้วย และทำให้การทำงานของหัวใจดีขึ้นอีกด้ว