ลูกปัดหินคาร์นีเลียน

ลูกปัดหินคาร์นีเลียน

ลูกปัดหินคาร์นีเลียน


ลูกปัดหินคาร์นีเลียน ลูกปัดหินชนิดนี้จะมีความยาวโดยประมาณอยู่ที่ 15 ซ.ม ที่มีการแต่งเป็นลายสีดำและขาว ใช้เป็นจี้สำหรับบุคคลสำคัญในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของยุคเหล็ก
ชาวบ้านขุดพบในบริเวณอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สันนิษฐานว่าเป็นของที่ส่งเข้ามาจากแถวอินเดีย

นอกจากนี้ยังมีลูกปัดอีกชนิดก็คือ หินอะเกด ที่มีการแต่งด้วยสีขาวเป็นลายเส้น ไม่ทราบที่พบในประเทศไทยโดยชัดเจน
มีการสันนิษฐานว่าเป็นของก่อนประวัติศาสตร์ยุคเหล็กเหมือนกับลูกปัดที่พบในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี