garnet

พลังอำนาจของอัญมณีโกเมน

พลังอำนาจของอัญมณีโกเมน

มีความเชื่อกันว่า โกเมน นั้นจะมีพลังในการบำบัดรักษาการทำงานของตับในร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะบำรุงการทำงานที่ผิดปกติของตับ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกด้วย และเนื่องจากโกเมนนั้นเป็นอัญมณีที่มีสีแดง จึงมีพลังที่จะช่วยรักษาสมดุลของระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกายของเราได้ สำหรับคนที่มีความรู้สึกเชื่องช้า หรือ เฉื่อยชา โกเมนจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกและอารมณ์ ดังนั้นหากคุณนำโกเมนไปให้ผู้ที่มีปัญหาโรคซึมเศร้า หรือ รู้สึกไม่ดีอยู่ อัญมณีโกเมนก็จะช่วยกระตุ้นให้คนที่สวมใส่มีความเชื่อมั่นในตัวเองยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มพลังใจให้แก่ผู้สวมใส่ได้ เป็นอัญมณีที่มีพลังทางด้านบวกอยู่ ผู้ที่สวมใส่จะมีอายุยืนในสมัยก่อน นักเดินทางมักจะพกโกเมนติดตัวกันเอาไว้เพราะเชื่อกันว่าจะสามารถปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภยันอันตรายได้ และช่วยส่องแสงในเวลากลางคืนได้ด้วย (เกิดจากการหักเหของแสง)