ซันสโตน

ซันสโตน

ซันสโตน

ซันสโตน หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ sunstone เป็นหินที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อส่งพลังมาให้แก่ผู้สวมใส่ โดยจะช่วยยกระดับจิตใจ และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่
นำมาซึ่งความเป็นผู้นำ รวมไปถึงส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงาน โดยซันสโตนนั้นจะมีพลังที่ส่งผลให้ผู้ครอบครองมีสัญชาตญาณที่ดีในการทำธุรกิจ และเรื่องเกี่ยวกับเงินๆทองๆ